สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดงานเปิดกล่องชอล์กปีการศึกษา2555

โพสต์21 พ.ค. 2555 02:28โดยอุไรวรรณ ทนุพันธ์   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2558 18:49 โดย เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1 ]

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศฯ ขอเรียนเชิญ ผอ.โรงเรียน ครูทุกคนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
เปิดกล่องชอล์กปีการศึกษา 2555 
โดย ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธาน
ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 ตามกำหนดการ ดังนี้

วัน/เดือน/ปี

เวลา

โรงเรียนในเขตอำเภอ

สถานที่

 

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555

09.00-12.00 น.

เมืองชัยภูมิ >                   (ศูนย์ฯพญาแล/บ้านเล่านาเสียว/ห้วยต้อนนาฝาย/มอหินขาว)

 

หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

13.00-16.30 น.

เมืองชัยภูมิ > (ศูนย์ฯกุดตุ้ม ลาดใหญ่/โพนทองห้วยบง/ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าและบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ)

 

หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555

09.00-12.00 น.

อำเภอภักดีชุมพล

หอประชุมโรงเรียน                   แหลมทองผดุงวิทย์

13.00-16.30 น.

อำเภอหนองบัวแดง

หอประชุมโรงเรียน

         ชุมชนหนองบัวแดง

 

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555

09.00-12.00 น.

อำเภอบ้านเขว้า

หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

 

13.00-16.30 น.

อำเภอคอนสวรรค์

หอประชุมโรงเรียน                          ชุมชนบ้านจอก

       

@@@@@@@@@@


Comments